حمل و نقل زمینی

  1. خانه
  2. حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی

  • حمل کالاهای صادراتی و وارداتی با انواع کامیون از ایران به کلیه کشورهای آسیای میانه ، افغانستان و بالعکس .
  • حمل کالاهای ترانزیتی  بصورت فله ای و کانتینری از بنادر ایران به کلیه کشورهای آسیای میانه و افغانستان .
  • حمل ترکیبی محمولات ( هوایی، کامیونی، ریلی ، دریایی ) بصورت درب به درب .
  • انجام امور بسته بندی ، انبارداری و بیمه کالا .
  • انجام امور تشریفات گمرکی و ترخیص کالا .
فهرست